Berita Terbaru :

Jom Baca!!!

Followers

Ayyuha al-Syabab


"Sudut yang paling merbahaya sekali dalam sesuatu umat yang sedang membangun-terutama di ketika masih dalam peringkat permulaan kebangkitan ialah lahirnya berbagai corak fikrah dan pegangan, pelbagai seruan, bermacam-macam program, pelbagai langkah dan cara yang bersimpang siur di samping lahirnya begitu banyak orang-orang yang berlagak penganjur dan pemimpin.

Semua itu hanya memecah belahkan tenaga serta mencerai beraikan kekuatan yang sedia ada lalu mengendalakan tercapainya segala matlamat yang dituju.

Menyedari hal inilah maka suatu kajian terhadap segala fikrah tadi serta suatu analisa perbandingan di antaranya merupakan suatu persoalan yang asasi yang mesti dilakukan oleh setiap orang yang benar-benar inginkan reformasi"

-hassan al-banna-

Friday, November 20, 2009

Memperkasakan Gagasan Pengislaman Ilmu


Salah satu cara paling berkesan untuk menyelamatkan dunia ilmu sains sosial dari putar belit Freemason dan Illuminati ialah dengan melaksanakan Gagasan PengIslaman Ilmu.

Gagasan PengIslaman Ilmu (GPI)

Gagasan ini mula dibangunkan oleh Allahyarham Dr. Ismail Raji Al-Faruqi yang merupakan profesor Pengajian Islam di Universiti Temple, Philadelphia. Tetapi idea sebenar penggunaan istilah ‘PengIslaman Ilmu’ adalah lonjakan daripada Syed Naquib Al-Alattas dari Malaysia pada 1974.

GPI adalah satu objektif baru yang dibina oleh beberapa kelompok pemikir Islam dalam usaha mengeluarkan konsep-konsep pemikiran dan metodologi sains sosial dari konsep-konsep Barat.
Gagasan PengIslaman Ilmu memainkan peranan penting dalam usaha mendefinasikan semula ilmu-ilmu sains sosial seperti sosiologi, antropologi, psikologi, sejarah, sains politik, ekonomi dan sebagainya mengikut konsep-konsep Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah.

Namun begitu, ia bukanlah suatu usaha yang mudah kerana umat Islam moden bukan setakat sudah biasa dengan konsep, pemikiran, metodologi dan pendekatan barat, malah sifat mereka juga telah ditentukan oleh asuhan pendidikan sekular moden sejak kecil.

Di universiti-universiti yang lokasinya di negara-negara Islam sekalipun, konsep barat dalam menerapkan ilmu-ilmu sains sosial sudah menjadi sebati di dalam semua fakluti-fakulti sains sosial. Bahan-bahan rujukan profesor dan pensyarah semuanya didominasi oleh buku-buku pemikiran berorientasikan konsep barat.

Kemudian, pemikiran barat itu dalam mentakrifkan hal sains sosial diwariskan pula kepada pelajar-pelajar melalui kuliah-kuliah pengajian.

Melaksanakan GPI adalah tugas yang sukar

Menurut Dr. Mohammad Omar Zubair, bekas Presiden Universiti Malik Abd Aziz;

Pendidikan adalah satu-satunya cara untuk memperolehi kebijaksanaan, tapi malangnya ideologi-ideologi Barat yang mengelirukan dan dogma kebendaan dunia sekular telah merobohkan dunia Islam.

Tambahnya lagi,

Keghairahan untuk mendapatkan kemajuan kebendaan dan intelektual dengan pantas telah menyebabkan dunia Islam menerima sistem pendidikan barat secara total dan cuba pula menggabungkannya dengan sistem pendidikan Islam.

Menurut pandangannya juga keadaan tergesa-gesa dalam mengaplikasikan sistem pendidikan barat telah menyebabkan dunia pendidikan di negara-negara Islam yang mengejar pembangunan berada dalam keadaan yang sumbang. Kesumbangan ini berlaku kerana konsep keimanan dan sekularisme adalah dua perkara yang jauh berbeza dan tidak dapat disatukan.

Kesukaran melaksanakan Gagasan PengIslaman Ilmu lebih sukar lagi apabila pihak pemerintah Islam sendiri menganaktirikan pendidikan berteraskan Islam. Pendidikan berasaskan sekular dan ilmu-ilmu akademik diberi pengiktirafan yang tinggi serta dimuliakan.

Barat mengetahui bahaya Gagasan PengIslaman Ilmu

Konsep GPI ini jika benar-benar diadaptasikan oleh pemerintah Islam di seluruh dunia, nescaya ia akan mempercepatkan proses mengembalikan semula zaman kegemilangan ilmu-ilmu masyarakat Islam zaman dahulu.

Konsep ini juga pada akhir objektifnya akan membawakan setiap manusia Muslim itu ke arah mengagungkan semulailmu-ilmu Islam kerana pada hakikatnya dalam sejarah Islam, setiap tokoh-tokoh Islam itu tidak sahaja menguasai ilmu duniawi tetapi juga alim di dalam ilmu-ilmu ukhrawi.

Namun demikian, usaha-usaha menghalang gagasan ini dari berkembang luas nampaknya dilakukan dengan drastik oleh golongan Illuminati. Pada 1986, Dr. Ismail Al-Faruqi dan isterinya, Dr. Louis Lamya telah dibunuh di rumahnya. Ramai pemerhati mengesyaki bahawa komplot pembunuhan ini didalangi oleh Jewish Defense Leage (JDL).

Sesungguhnya, pembunuhan Al-Faruqi telah membuktikan beberapa perkara tentang Gagasan PengIslaman Ilmu:

* Pembunuhan Dr. Ismail Al-Faruqi membuktikan bahawa betapa konsep GPI ini boleh membangunkan intelektual-intelektual Muslim dalam ruang metodologi Islam dengan kadar yang cepat, pantas dan ramai.
* Ia membuktikan bahawa intelektual-intelektual Yahudi dan ideologi-ideologi mereka yang berselerak di Oxford dan Harvard boleh ditewaskan oleh sarjana-sarjana Islam masa kini.
* Ia membuktikan bahawa penerapan Sistem Pendidikan Barat @ Sekular di negara-negara Islam sengaja dirancang bagi menghalang kelahiran genius-genius Ulama Muslim zaman moden.
* Ia membuktikan bahawa masyarakat Islam terkebelakang dalam segala hal hanya kerana mengamalkan Sistem Pendidikan Barat.
* Ia membuktikan bahawa Perang-Perang Dunia adalah satu ‘pakej konspirasi’ yang lengkap dalam usaha menjajah negara Islam. Negara Islam tidak hanya diserang dan dijajah bahkan pemikiran, ideologi dan kepercayaan agamanya juga diganggu-gugat melalui satu sistem aliran politik dan pendidikan yang tersusun.
* Ia membuktikan bahawa buku-buku rujukan Sains Sosial yang diimport dan dikitabkan oleh profesor-profesor universiti adalah punca kemunduran umat Islam.
* Ia membuktikan bahawa ilmu-ilmu Islam tulen seperti Fekah, Tauhid, Mantik, Adab, Nusus, Syariah dan seangkatannya memerlukan satu pintu keluar agar kehebatan ilmu-ilmu itu dapat ditampilkan. Sesungguhnya pintu itu mestilah sebuah polisi pendidikan yang mempunyai nafas Islam seperti ‘Gagasan PengIslaman Ilmu’.

Contoh PengIslaman Ilmu : PSIKOLOGI

Antara disiplin Sains Sosial yang terdapat di universiti ialah Psikologi. Disiplin ini mengkaji tentang masalah kejiwaan, pemikiran, sifat dan tingkahlaku dalam manusia. Bagi pengamal-pengamal disiplin Psikologi, mereka akan mempelajari bahawa disiplin Psikologi mempunyai mazhab-mazhab tersendiri yang mana setiap darinya terdapat pula tokoh-tokoh yang mengasaskannya.

Mazhab-mazhab itu ialah Behaviorisme, Kognitivisme, Humanisme dan Psikoanalisis. Misalnya tokoh mazhab Behaviorisme adalah John B. Watson, B.F. Skinner dan Edward Thorndike berpegang kepada prinsip bahawa setiap sifat manusia ini adalah berpunca dari pelaziman tingkah laku. Maka pelbagai penyelidikan dilakukan untuk membuktikan konsep mereka ini benar.

Menurut Dr. Louis Kamel Matikah di dalam bukunya bertajuk Readings in Social Psychology in Arab State (1970), kebanyakan ahli-ahli psikologi Muslim menghadapi masalah di dalam kajian kemasyarakatan kerana mereka telah mengguna pakai rangka penyelidikan yang sebenarnya dirangka untuk masyarakat barat.

Hasil penggunaan metodologi yang silap dan tidak berteraskan keIslaman, maka keputusan yang didapati ke atas masyarakat Islam adalah tidak tepat.

Di dalam kertas kerja bertajuk An Islamization of Knowledge Process in Psychology (1977) oleh Dr. Abd Hamid al-Hashimi, beliau mengatakan;

Hasil dari latihan yang didapati dari luar, sebilangan ahli psikologi kita menggunakan teori dan prinsip psikologi Barat di dalam bidang kajian mereka terhadap masyarakat Islam.

Sejarah tokoh Psikologi sengaja diputar belit

Di dalam kertas kerja yang sama juga, Dr. Abd Hamid mengatakan intelektual Islam lebih dahulu memperkenalkan disiplin Psikologi berbanding profesor-profesor barat. Malah kajian yang dilakukan oleh sarjana Islam klasik lebih mendalam dan menepati kehendak masyarakat Islam itu sendiri.

Beliau menegaskan bahawa walaupun Barat cuba mengaitkan pemikiran Aristotle dari Greek untuk menjana sejarah klasik Psikologi tetapi hakikatnya mereka hanya baru memperkenalkan disiplin ilmu ini sekitar 1800-an.

Tetapi umat Islam lebih mendahului disiplin ini dari barat yakni 850 tahun sebelum itu. Ini bermakna Barat hanya berjaya memperkenalkan disiplin Psikologi selepas 850 tahun umat Islam meneroka ilmu ini. Perkara ini tidak diilmukan oleh pensyarah-pensyarah Psikologi di universiti kepada pelajar-pelajar kerana sebahagian besar mereka sendiri telah taksub dan terdidik dalam mengagungkan metodologi barat.

Berikut ialah tokoh-tokoh Islam dalam disiplin Psikologi;

* Abu Nasr Al-Farabi (meninggal pada 950M) - membuat kajian tentang kejiwaan masyarakat Utopia yang bertajuk Opinion of the Citizens of Utopia.
* Ibnu Sina (meninggal pada 1037 M) - menulis dua kitab berkaitan psikologi dengan tajuk The Moods of Psyche dan Hints and Notice. Beliau membincangkan tekanan psikologi, perasaan-perasaan yang tersembunyi dan nyata. Beliau juga secara tidak langsung mengasaskan kajian dalam ingatan, jenis-jenis ingatan dan faktor-faktornya.
* Imam Al-Ghazali (meninggal pada 1111M) - menulis karya agungnya tentang jiwa manusia dengan tajuk “Ihya Ulumuddin”.
* Ibnu Al-Jawzi (meninggal pada 1201M) - menulis buku bertajuk The Intelligent. Buku ini membincangkan tentang otak, kebolehan berfikir, pemikiran, kaedah mengukur kecerdasan otak dan beberapa kes berkaitan.
* Abu Bakar Muhammad Al-Qays Ibn Tufayal (meninggal pada 1185M) menulis buku bertajuk ‘Hayy ibn Yaqzan’ kemudian diterbitkan semula kitab ini dengan tajuk Hayy ibn Yakqzan: A Pioneering Psychology Study and an Islamic Masterpiece (1975). Buku membincangkan peringkat kehidupan Hayy sebagai seorang kanak-kanak, belia, lelaki muda dan orang dewasa. Ibn Tufayal juga membincangkan pelbagai fenomena psikologi Hayy seperti kasih sayang, imaginasi, hubungan sosial dan perasaannya dengan persekitaran.

Sebelum Gagasan PengIslaman Ilmu diperkenalkan lagi, terdapat usaha-usaha dari beberapa sarjana Islam untuk mengIslamkan ilmu secara individu. Antara sarjana Islam yang mengutarakan idea itu ialah Dr. Fuad Al-Ahwani di dalam bukunya yang bertajuk Psychological Studies by Classical Muslim Scholars (1963).

Dr. Fuad Al-Ahwani menyatakan bahawa akan menubuhkan satu disiplin baru di dalam kurikulum pendidikan yang dipanggil ‘Psikologi Islam’.

Kesimpulan

Gagasan PengIslaman Ilmu adalah satu mandat yang amat sempurna dalam menghakis aliran sekular di dalam disipilin-disiplin ilmu Sains Sosial di universiti. Ia juga merupakan satu senjata pemikiran yang ampuh unttuk mengeluarkan umat Islam dari kepompong bekung sekularisme pendidikan.

Amat malangnya, pelancaran gagasan ini dapat dihidu awal oleh golongan Illuminati. Mereka lebih cepat mengenalpasti kesan-kesan jangka panjang hasil daripada perlaksanaan gagasan ini. Bukan setakat mengenalpasti, mereka juga dapat menyekat cahaya gagasan ini dari menyinari sarjana-sarjana Islam di seluruh dunia.

Namun, ia bukanlah bermakna sarjana Islam berputus asa dengan sekatan Illuminati itu …..

Wallahu’alam.

Thursday, October 8, 2009

Siapa di belakang Hitler???

oleh:ibnu yaacob


Adolf Hitler merupakan individu yang paling terkenal dalam sebarang fakta kejam. Menyebut namanya sudah membuatkan seseorang itu merasa benci dengannya walaupun tidak pernah mengenalinya.

Namun begitu, tidak ramai orang mahu memperkatakan tentang individu-individu yang bergerak mengarah Hitler dari belakang. Individu-individu inilah yang memainkan peranan dalam mencetuskan revolusi di Eropah dan perang propaganda Perang Dunia ke-2.

Peringkat-Peringkat Kepimpinan Diktator Hitler

Adolf Hitler adalah seorang tentera biasa yang cuma mempunyai suara yang kuat yang lantang. Walaupun kurang kacak dan tidak tinggi, tetapi kenaikan posisinya dari tentera biasa sehingga menjadi Fuhrer dalam Parti Nazi amat mencurigakan sesetengah pihak.

Kenyataan ahli-ahli sejarah yang dikutip Wikipedia yang mengatakan kepimpinan Nazi memilih Hitler memimpin kerana semangat juang dan kebijaksanaan berpidato langsung tidak boleh diterima. Ia hanyalah kenyataan untuk menutup konspirasi asal bagi merealisasikan semua perancangan Illuminati bagi mencetuskan Perang Dunia ke-2.

Hitler tidak sahaja menerajui tampuk tertinggi parti malah berjaya pula memenangkan hati rakyat dan dalam masa yang sama meranapkan parti-parti penentang dengan kejam yakni membunuh mereka sekali gus.

Berikut ialah peringkat kepimpinan Hitler;

1. Bekerja posmen Kem Infantri Regim Bavaria
2. Dilantik sebagai Lans Koperal - Pasukan Pertahanan Jerman
3. Menyertai GWP sebagai perisik
4. Dipilih memimpin GWP dan bertukar kepada Nazi
5. Pada 1932, Parti Nazi memenangi majoriti kerusi di Reichstag
6. Dalam tahun yang sama, Hitler menyebarkan propaganda Parti Komunis

Lelaki-lelaki di belakang Hitler

Maksud di sebalik peperangan ialah kos iaitu kos makan minum tentera, kos pakaian, kos minyak, kos pengeluaran senjata, kos pembinaan enjin, kos gaji buruh, kos gaji jurutera dan sebagainya. Maka Hitler tidak bergerak sendiri atas kebolehan berpidato semata-mata. Kos untuk melaksanakan dasar yang dipidatokannya sudah pun diatur penajanya.

Adolf Hitler sama peranannya dengan Napolean Bonaparte yang menjadi boneka Illuminati bagi mencetuskan peperangan-peperangan yang berterusan. Sebagaimana Napolean, Hitler tidak dapat bergerak tanpa sokongan dari orang-orang ‘besar’ dari belakang. Mereka sudah pastilah billionaire-billionaire yang sudah bersedia menaja segala macam tindak-tanduk Hitler dalam Perang Dunia Ke-2.

Penaja utama yang menerajui persiapan Hitler menghadapi perang sudah pasti Dinasti Rockefeller. Syarikat minyak Rockefeller ketika itu pemangkin utama kerajaan Jerman dalam operasi pemprosesan minyak dan gas bagi kegunaan kementerian pertahan Jerman.

Di dalam laporan dari Commercial Attache, kedutaan Amerika di Berlin pada Januari 1933, Amerika mengakui syarikat minyak Rockefeller menyumbang berbillion-billion dollar keuntungan kepada kerajaan Nazi di Jerman.

Sesuatu yang disembunyikan sejarawan barat ialah Jerman telah mengeksport gas sintetik yang tahan lama untuk digunakan jentera-jentera tentera dalam peperangan besar. Ironiknya, gas sintetik jenis hidrogen itu dihasilkan diimpor oleh Amerika untuk kegunaan makmal milik syarikat minyak Rockefeller di New York. Amerika Syarikat mengimporthampir 85 peratus keseluruhan keluaran gas tersebut dari Jerman pada 1934.

Sebelum berjaya menguasai kepimpinan Parti Nazi, Hitler telah menjemput Rudolf Hess dan Hermann Goering ke rumahnya serta beberapa pemimpin tertinggi parti. Perjumpaan ini didedahkan dalam satu akhbar Jerman iaitu Preussiche Zettung pada 3 Januari, 1937.

Antara lelaki lain yang disyaki membantu Hitler secara individu ialah Sir Henry Deterding iaitu salah seorang CEO Royal Dutch Shell. Hitler dilaporkan menerima sumbangan peribadi daripada Deterding sebanyak 55 juta pound sterling. Deterding juga ketika itu digelar sebagai “The Most Powerful Man in the World” bagi kebanyakan akhbar-akhbar dunia.Pada 1932, seorang ahli kongress Perancis iaitu Paul Faure telah membongkar kepada akhbar bahawa sebuah firma perniagaan di Perancisi iaitu Schneider-Creuzot telah menyumbang dana rahsia kepada Adolf Hilter. Paul Faure mendakwa Hitler telah menerima sumbangan dana peribadi sebanyak 300,000 swiss gold franc.

Selain itu, seorang ahli perniagaan iaitu Fritz Tyssen dari New York disyaki antara penyumbang dana peribadi kepada Hitler bagi memastikan Hitler menguasai Parti Nazi. Tyssen juga dilaporkan penaja kewangan peribadi kepada agennya di Jerman iaitu Rudolf Hess bagi menyertai rundingan bersama Hitler.

Di antara syarikat-syarikat Yahudi yang menaja Adolf Hitler bolehlah diringkaskan seperti berikut:

1. Siemens and Halske (Jerman)
2. General Motor (Amerika)
3. Osram (Jerman)
4. Standard Oil - Rockefeller family (Amerika)
5. Royal Dutch Shell (Jerman)
6. National City Bank of New York (Amerika)
7. German General Electric (Jerman)
8. JP Morgan (Jerman)
9. Ford Motor Company (Amerika)
10. Bank of Manhattan (Amerika)
11. Schneider-Creuzot Group (Perancis)

Kesimpulan

Sokongan kewangan yang kuat dari belakang Hitler membuktikan bahawa Adolf Hitler adalah agen Illuminati yang telah dipilih dan direkrut untuk tujuan peperangan semata-mata. Kuasa wang adalah punca kuasa utama untuk seseorang yang tidak ada apa-apa dalam parti untuk terus meningkat ke tahap kepimpinan tertinggi parti.

Penguasa bank dan industri-industri antarabangsa dari seluruh dunia dilihat adalah peneraju utama peperangan manakala akhbar-akhbar antarabangsa adalah lidah raasmi yang bertindak memprovokasi agenda propaganda elit-elit Yahudi.

Hitler tidak lebih dilihat sebagai kambing hitam yang terpaksa memimpin Parti Nazi dengan berpura-pura berani di hadapan rakyat Jerman. Kematian Hitler juga menjadi kesangsian dunia sehingga ke hari ini malah mengundang pula pelbagai teori-teori biologi. Misteri kematian boneka Hitler tidak ubah seperti misteri kematian boneka Napolean yang dipindahkan di sebuah pulau terpencil di Perancis.

Tuesday, September 15, 2009

Lailatul QadarDi kalangan mereka yang biasa dengan tradisi pengajian pondok dan pesantren, pasti kenal dengan kitab "Hasyiah Ibnul Amir 'ala Ittihaaf al-Murid syarah Jawharah at-Tawhid". Pengarangnya seorang ulama besar bermazhab Maliki dan pengamal thoriqah asy-Syadziliyyah, nama beliau adalah al-'Allaamah asy-Syaikh Abu 'Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin 'Abdul Qadir bin 'Abdul 'Aziz al-Azhari rahimahumUllah yang terkenal dengan gelaran al-Amir al-Kabir. Beliau menjadi mufti Maliki di Mesir dari tahun 1201 sehingga 1232H. Dilahirkan pada tahun 1154H dan wafat di Kaherah dalam bulan Dzul Qaedah tahun 1232H. Memiliki banyak karya, sama ada yang telah dicetak atau yang masih berbentuk manuskrip. Antara karya beliau adalah:-

1. المجموع في الفقه المالكي
2. الإكليل شرح مختصر خليل
3. حاشية على مغني اللبيب لإبن قاسم
4. ضوء الشموع على شرح الجموع
5. النخبة البهية في الأحاديث المكذوبة على خير البرية

Ketokohan beliau dalam ilmu mengkagumkan para ulama sezaman. Dalam usia yang belum menjangkau 21 tahun, beliau telah menghasilkan kitab "al-Majmu'" dalam fiqh Maliki. Mari kita hirup sedikit ilmu yang beliau curahkan dalam satu risalah beliau pada mentafsirkan surah al-Qadr, moga ada manfaatnya. Dalam risalah tersebut beliau menyatakan:-
Dan tersebut dalam "Tafsir al-Khatib" {iaitu tafsir "as-Sirajul Munir" karangan Syaikh Khatib asy-Syarbini rahimahUllah} daripada Syaikh Abul Hasan asy-Syadzili yang menyatakan bahawa jika awal Ramadhan jatuh pada hari Ahad, maka Lailatul Qadr jatuh pada 29 haribulan; jika awalnya hari Isnin, maka Lailatul Qadr jatuh pada 21 haribulan; jika hari Selasa, Lailatul Qadr jatuh pada 27 haribulan; Jika hari Rabu, Lailatul Qadr jatuh pada 29 haribulan; jika hari Khamis, Lailatul Qadr jatuh pada 25 haribulan; jika hari Jumaat, Lailatul Qadr jatuh pada 27 haribulan; dan jika hari Sabtu, Lailatul Qadr jatuh pada 23 haribulan.

Dan telah warid (hadits yang menyatakan): "Sesiapa yang sholat Maghrib dan Isya` berjemaah, maka dia telah memperolehi bahagian yang besar / banyak daripada Lailatul Qadr". Juga telah warid bahawa: "Sesiapa yang sholat Isya` berjemaah, maka seumpama dia menghidupkan separuh malamnya untuk beribadah (yakni berqiyamullail). Apabila dia sholat Subuh berjemaah, maka seumpama dia telah menyempurnakan keseluruhan malamnya untuk berqiyamullail."

Maka sewajarnya seseorang yang sukar untuk memperbanyakkan qiyamullail, dia memilih beramal dengan bacaan-bacaan yang telah warid ianya menghasilkan pahala besar seperti Ayatul Kursi yang telah warid bahawa ianya ayat al-Quran yang afdhal, membaca 3 atau 2 ayat terakhir surah al-Baqarah yang telah warid bahawa sesiapa yang membacanya nescaya ianya akan mencukupi baginya pada malam tersebut, surah al-Zalzalah yang warid bahawa ianya menyamai separuh al-Quran, surah al-Kafirun yang warid ianya menyamai seperempat al-Quran, surah al-Ikhlash yang menyamai sepertiga al-Quran, surah Yaasin yang warid bahawa ianya hati al-Quran dan ianya dibaca untuk apa yang diniatkan; memperbanyakkan istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, berbagai zikir dan bersholawat ke atas Junjungan Nabi SAW; berdoa dengan apa yang disukai bagi dirinya dan orang-orang yang dikasihnya samada yang masih hidup maupun yang telah mati; bersedekah dengan apa yang mudah baginya; dan menjaga segala anggotanya daripada melakukan maksiat. Inilah cara menghidupkan malam Lailatul Qadar yang akan menyebabkan keampunan Allah daripada dosanya dan bukannya dihidupkan malam dengan berhibur - hibur dan bermain-main.

Dan di akhir risalah tersebut, Syaikh al-Amir al-Kabir menukilkan satu lagi faedah berupa zikir yang dikatakan sebagai warid untuk dibaca pada setiap malam dengan harapan memperolehi Lailatul Qadr. Zikir ini adalah serupa dengan apa yang disebut oleh Syaikh Abdul Hamid Qudus @ Kudus dengan sedikit perbezaan. Ianya adalah seperti berikut:-


Dan telah warid (hadits) bahawa : "Sesiapa yang mengucapkan:
لا اله الا الله الحليم الكريم
سبحان الله رب السموات السبع و رب العرش العظيم
tiga (3) kali, maka seolah-olah dia memperolehi Lailatul Qadr." Maka sewajarnya diamalkan bacaan ini pada setiap malam.

Mudah-mudahan kita direzekikan Allah SWT dengan Lailatul Qadr dalam keadaan kita beramal sholeh. Rahmat Allah sentiasa atas kita dan juga atas yang empunya karangan al-Amir al-Kabir dan sekalian para ulama kita yang ikhlas....... al-Fatihah.

********************************************
Halaman terakhir Risalah Tafsir Surah al-Qadr

Monday, August 17, 2009

Ulama’ Yahudi Isytihar Puasa Untuk Halang H1N1

oleh IbnuyaacobHari Rabu akan datang iaitu 19 Ogos 2009, dua ulama’ besar Yahudi di Israel mengisytiharkan semua umat Yahudi wajib berpuasa sebagai salah satu langkah menghalang virus jahat H1N1 yang sedang melanda Israel.

Pengumuman ini dibuat oleh ketua Majlis Rabbi Israel iaitu Rabbi Shlomo Amar dan ketua Rabbi bagi komuniti Ultra-Orthodox, Rabbi Ovadia Yusuf. Kedua-dua mereka bersepakat semua umat Yahudi sama ada suku Sephardi atau Ultra-Orthodoks hendaklah berpuasa pada hari Rabu ini.

Di dalam pengumuman tersebut, umat Yahudi dari suku Ashkenazi tidak turut serta kemungkinan berbeza pendapat dari memutuskan hukum puasa dikalangan mereka. Menurut Rabbi Sholomo Amar dan Ovadia Yusuf, virus jahat yang bernama Selsema Babi itu merebak di seluruh dunia kesan daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia.

Antara arahan-arahan yang dibuat ialah semua masyarakat Yahudi yang berkemampuan untuk berpuasa diarah agar berpuasa sepanjang hari Rabu disamping memperbanyakkan sembahyang dan doa kepada tuhan. Bagi yang tidak berkemampuan, hendaklah berpuasa separuh hari atau setidak-tidaknya berduduk diam tanpa mengganggu orang lain.

Ibadat tambahan yang diumumkan ini menurut mereka adalah sebagai kaedah mencegah penyakit melalui kebersihan diri.

Pada 10 Ogos 2009, seramai 50 orang rabbi yang diketuai Rabbi Yitzhak Batzri telah menaiki pesawat khas mengelilingi Israel sambil meniup shofar (trompet ibadat Judais). Tujuan mereka berbuat demikian adalah untuk menghalau virus H1N1 itu dari mengancam penduduk Israel.

Pertembungan tersembunyi antara Rabbi Sephardi dan Rabbi Ashkenazi

Pengumuman baru yang dibuat oleh ketua rabbi suku Sephardi dan komuniti Ultra-Orthodoks seolah-olah memberi isyarat tersembunyi kepada ketua Rabbi suku Ashkenazi iaitu, Rabbi Yonah Metzger. Ini kerana suku Ashkenazi lebih cenderung kepada dasar ideologi Zionis yang menghalalkan daging babi dan arak untuk pengikut-pengikutnya.

Manakala suku Sephardi dan Ultra-Orthodoks masih lagi berpegang kepada hukum asal Taurat yang melarang umat bani Israel memakan babi dan meminum arak.

Bencana H1N1 yang melanda Israel sehingga mengakibatkan 7 nyawa terkorban hanya menyemarakkan lagi semangat kesukuan dikalangan masyarakat Yahudi sendiri. Sudah pasti sifat ingin menyalahkan pengikut-pengikut Ashkenazi yang gemar memakan babi sebagai punca H1N1 ada pada setiap masyarakat Sephardi dan Ultra-Orthodoks.

Kesimpulannya, kita dapat mengenal pasti di sini bahawa senjata biologi ciptaan Illuminati tidak kebal kepada orang-orang Yahudi dan ia hanya kebal kepada penguasa-penguasa Zionis yang sudah pasti sudah menerima suntikan vaksin yang tulen.

Peningkatan bilangan mangsa H1N1 di Israel menjelaskan kepada kita bahawa umat Yahudi yang diheret dari serata dunia dan dilonggokkan di Israel adalah hanya sebagai batu pemberat untuk agen Illuminati mewujudkan negara Zionis.

Saturday, August 15, 2009

Projek RED-DEAD (Bahagian 1)
Di dalam kesibukan dunia berhadapan serangan wabak Selsema Babi (SB@H1N1), Israel sekarang bertungkus lumus cuba menjalankan projek mega yang sudah direncanakan sejak 100 tahun dahulu. Projek tersebut ialah Projek RED-DEAD.

Projek RED-DEAD adalah salah satu intipati utama di dalam pelan Israel 2020 yang mula dilancarkan pada 1990 ketika zaman pemerintahan Yitzak Shamir dari parti Likud. Projek supermega ini mendapat tentangan hebat dari negara-negara jiran sekeliling Israel terutamanya Jordan dan Mesir. Ini disebabkan projek tersebut memerlukan Israel menceroboh sebahagian tanah negara-negara berkenaan.

Latar Belakang Projek

Projek RED-DEAD adalah projek mega untuk membina terusan bagi menghubungkan antara Laut Merah (Red Sea) dengan Laut Mati (Dead Sea). Tujuan pembinaan terusan ini ialah untuk memasukkan air dari Laut Merah ke dalam kawasan Laut Mati yang semakin mengering. Pembinaan terusan ini dijangka angka menyelamatkan negara Israel dari pelbagai faktor sama ada ekonomi, politik atau maruah.

Kertas kerja rasmi projek ini bernama The Red Sea-Dead Sea Canal (RSDC). Ia mula dibentangkan pada pertengahan 1990 oleh kerajaan Israel kepada kerajaan Jordan. Tujuan dibentangkan RED-DEAD kepada kerajaan Jordan ialah proses pembinaannya akan melalui kawasan-kawasan negara Jordan terutamanya penempatan-penempatan penduduk yang berhampiran Laut Merah. (Lihat gambar di bawah)

reddead canal route(Gambar) Laluan terusan Projek RED-DEAD

Pembentangan kertas kerja kepada Jordan tidak lain semata-mata untuk memujuk Raja Jordan menyertai dan merestui dalam diam projek mega tersebut. Di dalam perancangan tersebut, Israel menyatakan ia bagi menampung air keperluan seharian penduduk Jordan.

Konspirasi Jordan-Israel

Amat mengejutkan semua pihak, pada Mei 2009, kerajaan Jordan telah mengumumkan akan menjalankan idea RED-DEAD itu berseorangan tanpa Israel. Idea gila Jordan ini menelan belanja USD10 billion dan dijangka akan mengambil masa 20 tahun untuk siap. Ini menunjukkan semua kos projek akan ditanggung sepenuhnya oleh Jordan.

Pada pandangan kami, jawatankuasa yang dibentuk kerajaan Jordan untuk mengurus projek RED-DEAD ini kemungkinan ada dianggotai oleh tali barut - tali barut Israel.

Hujah kami ini berdasarkan 3 perkara yang berlaku berkaitan isu RED-DEAD dalam tahun 2009 ini, iaitu;

1. Perbincangan antara Menteri Pembangunan Israel, Sylvan Shalom dengan Predisen Bank Dunia pada 25 Jun 2009 untuk meminta bantuan kewangan tidak mencapai kata putus. Bank Dunia hanya menyatakan masih meneruskan penelitian terhadap kertas kerja RED-DEAD.
2. Empat hari selepas itu, pada 29 Jun 2009, akhbar Israel iaitu Jerusalem Post melaporkan kerajaan Jordan telah mendapat kelulusan peringkat pertama USD 1.25 billion untuk projek RED-DEAD dan Jordan didapati cuba menyembunyikan kelulusan ini dari negara lain.
3. Kemudian dengan tidak semena-mena pada 31 Julai 2009 lepas, kerajaan Palestin pimpinan Mahmood Abbas mengumumkan menyokong penuh rancangan projek RED-DEAD yang bakal dilaksanakan Jordan padahal terusan tersebut langsung tidak menguntungkan penduduk Palestin.

Laut Mati Semakin Kering

Dengan terbinanya terusan RED-DEAD, Israel mengharapkan paras air Laut Mati akan kembali normal dan ditambahkan atau setidak-tidaknya ia kekal tidak kering. Menurut fakta geografi, Laut Mati mempunyai paras dasar antara terendah dalam dunia dari aras laut. Ia juga mempunyai kadar kandungan garam yang amat tinggi antara laut-laut lain.size_deadsea

Laman web Sciendaily melaporkan pada 5 Mac 2009 lalu, aras air laut Mati semakin menurun dan teramat kritikal. Menurut kajian yang dilakukan oleh Universiti Teknologi Darmstadt, Jerman, aras air Laut Mati dalam tempoh 30 tahun terdekat telah hilang sebanyak 14km3.

Antara faktor kekeringan Laut Mati ialah banjir yang pernah berlaku di Israel akibat hujan lebat. Walaupun banjir teruk di Israel hanya pada 1980, tetapi bencana tersebut sudah cukup untuk menyebabkan kadar garam Laut Mati berkurang sebanyak 5 peratus.

Bukan itu sahaja, bala banjir dari Allah itu juga telah menyebabkan warna Laut Mati telah bertukar daripada biru gelap kepada warna Merah.

Misteri disebalik Projek RED-DEAD

Apa yang mencurigakan dan misteri di sebalik projek RED-DEAD ialah sebelum kertas kerja pertama RED-DEAD dibentangkan pada 1990, cadangan pertama telah pun dikemukakan oleh William Allen pada 1855. Ini bermakna, projek RED-DEAD lebih dahulu direncanakan sebelum tertubuhnya pertubuhan Zionis Antarabangsa pada 1897.

Ketua Saintis Kementerian Pembangunan Infrasturktur Israel, Dr. Michael Beyt menulis dalam kertas kerjanya bahawa Dr. Theoder Herzl (pengasas Zionis) pernah mengimpikan untuk membuat empangan hidroelektrik untuk negara Israel melalui terusan ini.

Jika sekiranya rancangan pembinaan projek RED-DEAD lebih awal 50 tahun dari idea penubuhan negara Israel, yang manakah antara kedua-dua berikut keutamaan Dajjal dalam perencanaannya menguasai dunia?

Dapatkah kita bayangkan, usia rancangan membina RED-DEAD sudah mencapai 154 tahun tetapi baru akan bermula pada 2014. Sedangkan ia dirancang pada 1855 lagi. Manakala negara Israel pula hanya dicadangkan oleh Herzl pada 1897 dan telah pun tertubuh pada 1942.

Secara logiknya menubuhkan sebuah negara lebih sukar dari membina terusan kerana terpaksa berperang dan mengorbankan banyak nyawa berbanding membina terusan.

Yahudi mengambil masa hanya 51 tahun untuk menubuhkan negara Israel dari tarikh cadangan sedangkan untuk membina RED-DEAD terpaksa mengambil masa 154 tahun dari tahun cadangan.

Jadi, manakah lebih utama untuk Dajjal? Negara Israel atau RED-DEAD? Atau kemungkinan READ-DEAD adalah satu agenda rahsia yang sengaja disembunyikan oleh ahli-ahli sejarah Harvard dan Oxford bagi melindungi sesuatu dari pengetahuan umat Islam.

Wallahu’alam

sumber: ibnuyaacob

Thursday, August 13, 2009

Konspirasi Wabak Selsema Babi (Bahagian 1)


Penyakit berbahaya ini mula menjadi popular apabila dilaporkan lebih 80 orang telah mati di Veracruz, Mexico akhir April 2009. Kemudian ia terus menyerang dengan pantas dan beberapa kematian lagi dilaporkan di New York, Kanada, New Orleans dan Israel.

Swine Flu atau selsema babi bukanlah penyakit baru, ianya telah pun dijumpai pada lewat 1918 di Sepanyol dahulu.
Tetapi pada ketika itu, jangkitan hanya merebak dikalangan individu-individu yang terlibat dengan perusahaan khinzir sahaja hanya sedikit terkena kepada orang awam.

Sejak kes di Mexico, laporan berita TV khususnya di Malaysia masih melaporkan kegilaan penyakit ini. Malaysia antara negara yang bernasib baik kerana pantas mengambil langkah kawalan di lapangan-lapangan terbang, stesen keretapi dan pelabuhan.

Namun, penyebaran penyakit Swine Flu selepas tamatnya konflik Gaza perlu diambil perhatian dari beberapa aspek. Ia mungkin dilihat seperti “kejadian alam” tetapi ia sebenarnya juga boleh dirancang.

Permulaan Konspirasi Selsema Babi

Tidak ramai mahu melihat isu Swine Flu dari sudut konspirasi melainkan seseorang itu sememangnya fanatik fakta konspirasi. Maka teori yang kami bentangkan ini, dikira sebagai agenda permulaan untuk menarik perhatian masyarakat tentang sebarang isu dunia.

Semua laporan Swine Flu di akhbar dan TV adalah tepat dan amat meyakinkan dan tiada apa yang perlu dicurigakan. Cuma ada beberapa perkara yang tidak diberi perhatian.

Perkara itu ialah …

Empat hari sebelum terjumpanya kes Selsema Babi di Mexico, Pengarah Makmal Univerisiti Rockefeller iaitu Dr.Ralph Steinman telah diberi Anugerah Perubatan Albine. Anugerah tersebut diberi beserta saguhati USD500,000.(Gambar) Dr. Ralph Steinman (Kiri) University of Rockefeller

Steimen terpilih kerana sumbangannya dalam penerokaan dendretic cells malah seorang yang pakar dalam penyelidikan imunilogi dan Fisiologi Selular.

Imunilogi adalah penyelidikan khusus dalam imunisasi (pencegahan penyakit) dalam bidang bio-perubatan. Kemungkinan Steimen dan rakan-rakannya akan diberi tanggungjawab palsu utk menangani gejala swine flu.
Mengapa Perlu Mencurigai Dr. Ralph Steinman?

Kita perlu mencurigainya kerana beliau merupakan tenaga atasan di Universiti Rockefeller, New York sedangkan kita sendiri sedia mengetahui David Rockefeller adalah antara penaja utama Perang Dunia Kedua.

Tambahan pula, Rockefeller adalah antara individu yang dijangka akan hadir pada mesyuarat Kelab Bilderberg yang bakal berlangsung pada 14 Mei 2009 di Athens.

Selain bertugas di Universiti Rockefeller, Steinman juga memegang jawatan sebagai Ketua Pengarah Institut Trudeau. Institut ini merupakan institut yang dilantik khusus oleh kerajaan Amerika dalam penyelidikan vaksin bersama Kementerian Pertahanan Amerika.

Pada 1 Oktober 2008, Presiden Bush telah mengeluarkan suatu dana yang amat besar iaitu USD1.6 juta, khusus untuk menampung kos penyelidikan pemvaksinan.

Dengan wang sebanyak itu, Institut Trudeau dan saintis-saintis US Navy telah diarahkan bekerjasama oleh kerajaan Amerika untuk membangunkan satu vaksin jenis Pandemic Influenza. Vaksin ini khusus dalam pencegahan kepada sebarang bentuk selsema yang dibawa oleh binatang.

Usahasama antara Institut Trudeau dan US Navy ini dilaporkan sendiri di dalam buletin Institut Trudeau pada Oktober 2008.

Amerika Dalang Wabak Selsema Babi

Seperkara yang perlu kita teliti, sekiranya suatu vaksin yang berkaitan selsema telah dibangunkan pada 1 Oktober 2008, apakah ada kemungkinan kerajaan Amerika telah pun mengetahui bahawa Selsema Babi akan berlaku? atau mereka sendiri yang meranang sebaran wabak itu?

Kerajaan Amerika amat disyaki sebagai dalang bagi penyebaran wabak ini. Jika tidak masakan Presiden Institute Trudaeu, Dr. David Woodland boleh mengeluarkan kenyataan di bawah pada suatu sidang akhbar sempena Hari Anugerah Perubatan pada 1 Oktober 2008;

“Clearly we have a consensus that there is significant concern regarding the possibility of another pandemic occurring,”

Jika sekiranya ada di antara rakyat Amerika sendiri yang telah mati kerana Selsema Babi, apakah pula faedahnya bagi kerajaan Amerika menyebarkan Selsema Babi ini?

sumber:ibnuyaacob

Dimanakah kita????


kempen akhlak mulia yang dilancarkan di UTM secara besar-besaran

Thursday, August 6, 2009

Ideologi Islam VS Ideologi Kapitalisme (Bagian 1)


Sebuah ideologi menurut Muhammad Muhammad Ismail, haruslah memiliki pemikiran mendasar yang memancarkan pemikiran-pemikiran lainnya. Pemikiran mendasar itu sendiri merupakan pemikiran yang tidak didahului oleh pemikiran lainnya dan hanya terbatas pada pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia dan kehidupan. Menurutnya, pemikiran mendasar inilah yang disebut dengan akidah.

Ia mensyaratkan bahwa suatu akidah disebut sebagai pemikiran mendasar bila akidah tersebut dihasilkan melalui proses pemikiran bukan dengan jalan pendogmaan. Meskipun adanya suatu akidah tidak harus dihasilkan dari proses pemikiran (cukup dengan pendogmaan saja), akan tetapi hanya akidah yang dihasilkan dari proses pemikiran saja – yang kemudian disebut akidah akliyah – yang dapat menghasilkan pemikiran yang menyeluruh dan memancarkan pemikiran-pemikiran lainnya. Dengan kata lain akidah yang diperoleh karena hasil pendogmaan tidak mampu menjadi dasar pemikiran ideologis, sedangkan akidah yang diperoleh dengan pemikiran yang dibangun berdasarkan akal dapat dijadikan dasar pijakan berdirinya sebuah ideologi.

Secara lebih terperinci an-Nabhani menjelaskan bahwa akidah akliyah adalah pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia dan kehidupan, tentang Zat yang ada sebelum dan sesudah kehidupan, dan hubungan ketiganya dengan Zat tersebut. Hasil pemikiran menyeluruh ini merupakan satu jawapan atas permasalahan pokok hidup manusia, iaitu: dari mana alam semesta, manusia dan kehidupan berasal? Kemana ketiganya setelah berakhirnya kehidupan? Dan untuk apa manusia hidup di dunia ini? Pemikiran menyeluruh inilah yang menjadi penyelesaian fundamental bagi diri manusia. Kerana dengan memecahkan permasalahan pokok kehidupan manusia ini, maka terpecahkanlah permasalahan kehidupan lainnya menurut cara pandangannya.

Di atas pemikiran yang mendasar ini, manusia dapat membangun pemikiran-pemikiran yang fungsinya memecahkan berbagai permasalahan kehidupan manusia. Ertinya dari akidah akliyah manusia dapat membangun sistem kehidupan, melahirkan pemikiran-pemikiran cabang yang menjadi penyelesaian dalam hidupnya seperti pemikiran tentang sistem politik, sistem hukum, sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem pendidikan. Pemikiran-pemikiran cabang ini tidak lain merupakan peraturan yang dipancarkan akidah tersebut.

Dari huraian di atas dapat disimpulkan bahawa ideologi merupakan akidah akliyah yang melahirkan peraturan. Menurut an-Nabhani, peraturan yang lahir dari akidah berfungsi untuk memecahkan seluruh permasalahan kehidupan manusia, menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan pemecahannya, bagaimana memelihara akidah itu sendiri. An-Nabhani juga mengatakan tata cara pelaksanaan pemecahan masalah kehidupan, tata cara pemeliharaan akidah dan penyebaran akidah disebut thariqah. Sedangkan pemecahan permasalahan kehidupan manusia disebut fikrah. Dengan demikian, ideologi tegak dengan adanya fikrah dan thariqah, sehingga akidah sebagai asas ideologi juga menjadi qaidah fikriyah (kaedah berpikir) dan qiyadah fikriyah (kepemimpinan berfikir) ideologi tersebut.

Meskipun suatu ideologi telah memiliki penyelesaian masalah kehidupan yang fundamental dan mempunyai cara memecahkan berbagai permasalahan kehidupan manusia, namun itu bukanlah jaminan bahwa ideologi tersebut merupakan ideologi yang benar, yang mempunyai kemampuan untuk membawa manusia mencapai kebahagian hakiki dan menghindarkannya dari malapetaka kehidupan di dunia.

Ideologi yang benar adalah ideologi yang muncul di dalam pemikiran manusia melalui wahyu Allah. Kerana ideologi ini bersumber dari Pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan, Yang Maha Mengetahui segala sesuatu, sehingga pemecahan atas permasalahan pokok kehidupan dan berbagai permasalahan kehidupan lainnya kebenarannya pasti (qath’i). Sedangkan ideologi yang muncul di dalam pemikiran manusia karena kepintaran dengan ideologi yang salah (bathil), karena manusia hanyalah makhluk Allah sehingga memiliki kelemahan termasuk ketidakmampuan akalnya dalam menangkap seluruh realiti yang ada di dunia ini. Manusia juga selalu memiliki pandangan yang berbeza terhadap suatu masalah seperti masalah hukum sehingga muncul pertentangan dan perselisihan yang menyebabkan hanya pandangan orang-orang yang memiliki kekuatan (kekuasan/harta) di atas orang lainnya yang akan diterapkan/dipaksakan. Akibatnya pandangan yang diterapkan sangat kontroversi dengan kebenaran yang seharusnya dan mengakibatkan kesengsaraan manusia.

Berdasarkan definisi ideologi di atas serta batasan-batasan yang melingkupinya, maka di dunia ini hanya ada tiga ideologi saja, iaitu Islam, Kapitalisme, dan Sosialisme/Komunisme.6) Sekarang ini, ideologi Islam hanya dikembangkan oleh individu dan gerakan Islam, sedangkan ideologi Kapitalisme dan Sosialisme/Komunisme dikembangkan oleh negara, bahkan ideologi Kapitalisme merupakan ideologi yang dominan saat ini.


Ideologi Kapitalis

Ideologi Kapitalis merupakan ideologi yang muncul dan berkembang pertama kalinya di Eropa. Asas dan akidah ideologi Kapitalis adalah Sekularisme. Akidah ini merupakan hasil pergolakan pemikiran di Eropa dan Rusia antara para filasof dan pemikir yang berusaha melawan negara dan gereja yang pada saat itu sangat menindas rakyatnya sendiri. Para raja dan kaisar memanfaatkan otoritas gereja untuk kepentingannya, sebaliknya gereja memanfaatkan raja untuk mengukuhkan dogma-dogmanya. Mereka mengeksploitasi, menghisap, dan menzalimi rakyat untuk kepentingan dan keuntungan para raja dan pemegang kuasa gereja.

Doktrin pada saat itu menganggap raja sebagai wakil Tuhan, sehingga setiap individu yang beriman kepada Tuhan dituntut tunduk dan patuh pada raja karena itulah kewajiban yang harus dilaksanakan rakyat. Tetapi dalam doktrin ini raja tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki kewajiban terhadap rakyatnya sendiri.

Dari penindasan tersebut muncul pemikiran bahwa jika mereka beriman kepada Tuhan maka sama saja mereka menerima penindasan, sehingga jika mereka ingin lepas dari penindasan dan mendapatkan kebebasan mereka harus meninggalkan Tuhan.

Pada abad ke-15 dan 16 muncul kebangkitan besar-besaran melawan kuasa gereja dan kezaliman negara. Sebagian para filasof dan pemikir yang menentang raja-raja zalim mengingkari agama, sebagian lagi mengambil jalan tengah dengan pandangan agama harus dipisahkan dari kehidupan (Sekularisme). Akhirnya pada abad ke-17 para filasof dan pemikir terbebaskan dari pasungan kuasa gereja karena di antara kedua pihak yang bertikai melakukan kompromi dengan mengambil jalan tengah Sekularisme. Berakhirnya pergolakan pemikiran ini menjadi tanda keruntuhan kuasa gereja dan kebangkitan ilmu pengetahuan Barat yang sekuler.

Sekularisme sebagai akidah, asas, qaidah fikriyah, dan qiyadah fikriyah ideologi Kapitalis, mengakui keberadaan Tuhan secara tidak langsung. Akidah ini berpandangan bahwa alam semesta, manusia, dan kehidupan berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Hanya saja dalam kehidupan di dunia, akidah ini tidak mengakui Tuhan, sebab mereka berpandangan kehidupan manusia atau urusan masyarakat merupakan masalah manusia itu sendiri, kerana Sekularisme menjadikan manusia sebagai sumber dan pembuat hukum, sedangkan peranan agama hanya berada dalam wilayah tertentu (menjadi urusan individu).

Para pengembang Sekularisme tersebut menempatkan rasiol (akal) manusia dan emperisme di atas segala-galanya. Mereka berpendapat rasionalisme dan emperisme dapat memecahkan segala permasalahan yang ada di dunia ini secara komprehensif dan tuntas, sehingga manusia sendirilah yang memiliki penyelesaian permasalahan hidupnya dan membuat peraturan-peraturan untuk mengatasinya.

Dengan demikian pemikiran sekular itulah yang menjadi penyelesaian fundamental Kapitalisme dalam permasalahan pokok kehidupan dan dari sini terpancar pemikiran-pemikiran ideologi Kapitalis.
Berdasarkan proses kelahiran dan pandangan akidah Sekularisme, maka ideologi Kapitalis adalah ideologi yang batil. Pemisahan agama dari kehidupan jelas merupakan pemasungan terhadap agama. Pandangan ini membatasi peranan Tuhan hanya pada kepentingan individu yakni sebatas yang mereka anggap kepuasan ruhiah (agama sebagai tempat pelarian), itupun setiap individu diberikan kebebasan untuk menyembah Tuhan atau tidak bertuhan (atheis). Permasalahannya, ketika tuntunan agama mewajibkan manusia menerapkan peraturan-peraturan Tuhan tidak hanya dalam masalah ibadah ritual saja tetapi juga dalam kehidupan publik, maka qaidah fikriyah Sekularisme menolak tuntunan agama ini. Maksudnya, Sekularisme menolak peran Tuhan dalam kehidupan publik. Jadi meskipun Sekularisme tidak mengingkari Tuhan sebagai Pencipta tetapi Sekularisme mengingkari tujuan Tuhan menciptakan alam semesta, manusia, dan kehidupan. Pandangan ini jelas merupakan suatu pengingkaran terhadap Tuhan.

Dengan demikian qiyadah fikriyah Sekularisme secara tegas dan pasti menolak bahkan menghancurkan setiap ajaran agama yang menyuruh manusia menerapkan hukum-hukum Tuhan yang mengatur masalah awam.

Penolakan Sekularisme ini jelas sebagai pembunuhan terhadap fitrah manusia, yakni naluri beragama, sebab Sekularisme menolak dan menghancurkan setiap manusia yang menyalurkan naluri beragamanya secara sempurna. Setiap prinsip/ajaran atau pemikiran yang mengekang dan membunuh fitrah manusia adalah batil. Jadi atas dasar ini saja Sekularisme merupakan akidah yang batil.

Meskipun akidah Sekularisme merupakan akidah akliyah, karena ia memecahkan permasalahan fundamental kehidupan dengan jalan pemikiran, akan tetapi akidah ini tidak dibangun dari pemikiran yang benar. Sekularisme hanyalah akidah yang lahir atas dasar kompromi bukan atas dasar suatu pemikiran yang utuh dan tidak pula teruji kesahihannya. Kompromi dilakukan oleh dua pihak yang memiliki pemikiran yang saling bertentangan, antara pihak yang menginginkan tetap bergabungnya kuasa gereja dengan negara dalam mengawal kehidupan negara dan masyarakat dengan pihak yang menolak sama sekali keberadaan agama di muka bumi. Jelas berdasarkan latar belakang dilakukannya kompromi tersebut, maka Sekularisme bukanlah akidah yang dibangun berdasarkan akal jernih tetapi atas dasar jalan tengah (pencampuradukan), sehingga akidah ini sebenarnya tidak dapat memuaskan akal.

Jika ditarik pandangan yang saling kontradiktif pada saat itu, maka Sekularisme mencampuradukan antara yang batil (ajaran gereja) dengan yang batil (pemikiran yang menolak campur tangan agama dalam kehidupan) sehingga akidah Sekularisme sebagai hasil kompromi adalah suatu kebatilan yang baru.

Jika ditarik pandangan secara garis besar, maka Sekularisme mencampuradukan antara yang hak (Tuhan yang mengatur kehidupan) dengan yang batil (penolakan terhadap peranan Tuhan di dunia) sehingga akidah kompromi ini adalah akidah yang batil.

Suatu akidah yang dibangun berdasarkan kebatilan maka fikrah dan thariqah yang dilahirkannya juga batil sehingga ideologi yang dibangun dari akidah ini tidak dapat membawa manusia kepada kebahagiaan hakiki selain malapetaka kehidupan di dunia, seperti halnya suatu bangunan yang dibangun dari panduan yang rapuh maka bangunan tersebut juga sangat rapuh sehingga membahayakan para penghuninya.

Berbeza dengan Kapitalisme, akidah Islam selain mengakui keberadaan Tuhan sebagai Pencipta alam semesta, manusia, dan kehidupan, serta kepada-Nya-lah seluruhnya kembali setelah berakhirnya kehidupan ini, akidah Islam mengharuskan para pemeluknya untuk tunduk dan patuh kepada Tuhan dalam kehidupannya di dunia.

Ketundukan dan kepatuhan ini bukanlah suatu dogma, tetapi merupakan keyakinan yang diperoleh dari hasil pemikiran mendasar. Kerana dalam akidah Islam, pembuktian keberadaan dan ketauhidan Allah, panduan alquran, dan nabi Muhammad saw sebagai utusan Allah (rasulullah) diperoleh dari proses pemikiran, di mana secara akliyah ketiganya dapat dibuktikan oleh akal dengan sangat memuaskan sehingga tidak ada argumentasi apapun yang dapat membantahnya.

Dengan pembuktian yang tidak terbantahkan secara akliyah, maka apa-apa yang berasal dari Allah (wahyu) yang disampaikan oleh rasulullah kepada umat manusia melalui periwayatan-periwayatan yang mutawatir seperti yang tertera di dalam alquran dan hadits-hadits mutawatir merupakan perkara-perkara akidah yang tidak dapat terbantahkan pula, sehingga kita harus mengambilnya sebagai pegangan hidup yang menjadi asas, qaidah fikriyah, dan qiyadah fikriyah kita.

Atas dasar itulah, kehidupan manusia di dunia menurut akidah Islam harus tunduk dan patuh dalam aturan-aturan yang ditetapkan Allah SWT bagi manusia, sebagaimana firman-Nya berikut ini:

Apa saja yang diperintahkan oleh rasulullah kepada kalian, laksanakanlah, dan apa saja yang dilarangnya atas kalian, tinggalkanlah. (Qs. al-Hasyr [59]: 7).

Demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) sebagai hakim/pemutus atas apa saja yang mereka perselisihkan[/b]. (Qs. an-Nisaa' [4]: 65).

[i]Dalam hal apa saja kalian berselisih, maka putusannya harus dikembalikan kepada Allah. (Qs. asy-Syura [42]: 10).

Kemudian, jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah pada Allah (al-Qur'an) dan rasul-Nya (sunnah). (Qs. an-Nisaa' [4]: 59).

Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. (Qs. al-An’aam [6]: 57).

Wujud ketundukan dan kepatuhan seorang muslim kepada Tuhannya adalah dengan menerapkan hukum syara’ secara praktis dalam kehidupan, baik dalam hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan dirinya sendiri, hubungannya dengan manusia lainnya, penerapan hukum syara’ dalam wilayah sendiri dan dalam wilayah awam.

Pandangan akidah Islam itulah yang menjadi solusi fundamental masalah kehidupan dan dari atasnya terpancar pemikiran dan peraturan Islam yang memecahkan segala problematika kehidupan yang dihadapi manusia.

Akidah Islam dibangun dari pemikiran yang utuh dan teruji kesahihannya oleh akal. Di samping itu, akidah Islam juga tidak berbuat zalim terhadap naluri beragama manusia, justru akidah Islam membimbing manusia supaya menyalurkan naluri beragama secara benar dengan hanya berakidah dan beramal kepada Pencipta langit dan bumi. Dengan demikian fikrah dan thariqah yang dipancarkan dari akidah ini berasal dari Allah yang hanya Dia-lah yang mengetahui mana yang baik dan benar, sehingga dalam akidah Islam Allah-lah yang menjamin kebahagian hidup manusia tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat dan menjauhkan manusia dari malapetaka kehidupan.


Pemikiran Cabang Kedua Idiologi Ini

Bagi para pengemban ideologi Kapitalis, Sekularisme merupakan jalan menuju kebangkitan, karena dengan memisahkan agama (baca: Kristen) dari kehidupan, praktis tidak ada lagi hambatan dalam pengembangan pemikiran dan ilmu pengetahuan. Mereka benar-benar memperoleh kemandirian dari pengaruh ajaran Kristen yang selalu menghambat ilmu pengetahuan, serta mendapatkan kebebasan untuk berpikir dan merealisasikan ide-idenya. Perkembangan pemikiran dan ilmu pengetahuan inilah pada abad ke-18 telah menjadi ruh revolusi Perancis dan revolusi industri.

Inti pemikiran yang terkandung di dalam Sekularisme adalah kebebasan individu. Kebebasan individu merupakan prinsip yang harus diwujudkan dalam ideologi Kapitalisme, sebab prinsip kebebasan individu menjamin keberlangsungan Sekularisme terutama dalam hal pelaksanaan kedaulatan dan menjalankan kehendak rakyat secara sempurna.

Menurut Abdul Qadim Zallum, prinsip kebebasan individu yang bersifat umum (universal) dan harus diwujudkan di dalam masyarakat Kapitalis sekaligus untuk memelihara dan menyebarkan Sekularisme meliputi empat prinsip, iaitu:

1. Kebebasan beragama (freedom of religion).
2. Kebebasan berpendapat (freedom of speech).
3. Kebebasan kepemilikan (freedom of ownership).
4. Kebebasan berperilaku (freedom of behavior).

Untuk memelihara dan menjamin keberlangsungan Sekularisme, Kapitalisme membuat peraturan-peraturan yang menjamin kebebasan beragama. Peraturan-peraturan tersebut memberikan kebebasan kepada manusia untuk beragama atau tidak beragama dan melarang individu memaksakan agamanya kepada individu lainnya. Akan tetapi jaminan kebebasan ini hanya sampai pada satu titik, yaitu tidak ada jaminan bagi individu yang melaksanakan agamanya secara sempurna yang agamanya memiliki peraturan-peraturan masalah publik, seperti masalah hukum, politik dan negara, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Qiyadah fikriyah Kapitalisme akan menghalang-halangi dan menghancurkannya dengan menciptakan propaganda dan perangkat hukumnya.

Dalam sistem politik, Kapitalisme menerapkan sistem demokrasi, yaitu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Aspek paling fundamental dalam demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat dan rakyat sebagai sumber kekuasaan. Aspek ini merupakan implementasi sekaligus sebagai jalan Kapitalisme dalam menjamin keberadaan Sekularisme.
Dengan kedaulatan di tangan rakyat, maka sistem demokrasi menempatkan rakyat sebagai sumber dan pembuat hukum bukan Tuhan. Agar aspek ini jalan, demokrasi menciptakan badan legislatif sebagai lembaga yang membuat undang-undang. Lembaga ini merupakan lembaga perwakilan rakyat dalam membuat undang-undang sekaligus untuk mewakili aspirasi rakyat. Sedangkan untuk menerapkan dan menjaga undang-undang yang dibuat legislatif, rakyat memberikan kekuasaannya kepada pemerintah (eksekutif) untuk melaksanakannya. Dalam memilih wakil rakyat dan menentukan pemegang tampuk kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, sistem demokrasi menggunakan cara pemilihan umum dan referendum. Dari mekanisme demokrasi inilah lahir berbagai undang-undang dan kebijakan pemerintah dalam mengatur kehidupan negara dan masyarakat, sehingga sistem ini sangat menentukan bagaimana sistem hukum dibuat dan diterapkan serta untuk kepentingan apa hukum tersebut diadakan. Karena itu penguasaan atas lembaga eksekutif dan legislatif menjadi rebutan partai politik, sehingga dari sini orientasi politik dalam demokrasi adalah kekuasaan bukan memberikan pelayanan dan perlindungan bagi rakyat.

Agar mekanisme demokrasi tersebut dapat berjalan, maka sistem ini memberikan jaminan kebebasan berpendapat kepada setiap orang baik pendapat tersebut membawa kemaslahatan bagi rakyat atau golongannya saja, maupun pendapat yang hakikatnya merusak kehidupan masyarakat. Setiap orang diberikan hak untuk mengemukakan pendapatnya, mendirikan partai politik, memilih atau tidak memilih dan untuk dipilih sebagai wakil rakyat atau sebagai penguasa.

Meskipun memberikan jaminan kebebasan bependapat atau berpolitik, tetapi Kapitalisme menolak dan mengancam pihak yang pendapat dan sikap politiknya bertentangan dengan ideologi ini apalagi jika bertentangan dengan Sekularisme. Qiyadah fikriyah Kapitalisme akan menciptakan propaganda dan peperangan untuk menghancurkan gerakan, partai dan negara yang tidak mengindahkan nilai-nilai Sekularisme dan Kapitalisme.

Dalam sistem ekonomi, Kapitalisme menempatkan kebebasan kepemilikan sebagai motor penggerak perekonomiannya. Kebebasan kepemilikan merupakan kebebasan setiap individu untuk memiliki harta dalam bentuk apa pun dan mengembangkannya dengan sarana dan cara yang diinginkannya*28), sehingga bukanlah suatu persoalan pemenuhan kepemilikan yang diinginkan orang tersebut apakah berasal dari perut (dari kebutuhannya) atau cuma dari fantasinya (khayalan) saja. Juga bukan persoalan apakah kepemilikan yang dikuasainya memiliki sifat menguasai hajat hidup orang banyak atau memiliki sifat merusak. Setiap orang bebas bersaing untuk mendapatkan kekayaan dan keuntungan material (profit).

Philosuf Inggris Herbert Spencer, sebagaimana dikutip Asif Khan, mengemukakan keyakinannya bahwa prinsip survival of the fittest (seleksi alam) merupakan prinsip wajib yang dianut Kapitalisme dalam memposisikan kegiatan ekonominya. Dengan prinsip ini kekayaan hanya akan berputar pada individu-individu yang memiliki kekuatan, kekuasaan dan kemampuan.

Sinergisme antara kebebasan kepemilikan dan filsafat ekonomi sekuler dengan revolusi industri semakin mengukuhkan penguasaan kekayaan di tangan segelintir orang yang memiliki modal kuat saja. Mekanisme ekonomi seperti ini menyebabkan akumulasi modal (kapital) secara terus-menerus ke tangan para pemilik modal. Dari sinilah muncul istilah kapitalis. [Bersambung]

sumber:hayatulislam

Friday, July 10, 2009

Universiti PolitikTaman rendang itu dipenuhi beraneka tanaman. Bunga-bunga mewangi, sementara buah ranum menyembur disela-sela dahannya yang rimbun. Disatu pokok, sebatang tunas tumbuh dan berkembang dengan cantiknya. Batangnya kukuh, rantingnya dihiasi pucuk-pucuk daun lebat dengan akar tertunjang ke bumi. Tunas itu khas. Ia berada ditempat yang asing. Jika fajar menyingsing sinar mentari menerpa pucuk-pucuknya. Ketika siang menjelang ia dipayungi rimbunan dahan di sekitarnya. Dan saat petang beranjak, sang raja siang pun sempat menyapa selamat tinggal melalui sinarnya yang lembut. Sang tunas tumbuh dalam suasana hangat. Maka tidak hairan jika ia tumbuh dalam, berbuah lebat, berbatang kukuh dan berdahan rendang. Tunas itu adalah Kelantan Darul Naim atau di kenali sebagai universiti politik.


Mengapa ana mengatakan Kelantan sebagai University politik??? Tidak hairan jika anda semua membuat tinajuan dikalangan kanak-kanak yang berumur 11 atau 10 tahun dan bertanyakan tentang politik dikalangan mereka, sudah pasti mereka dapat merungkaikan satu persatu mengenai parti politik di Malaysia. Ini juga telah berlaku terhadap ana sendiri semasa berumur 11 tahun dahulu. Pada tahun 1999, ketika itu pilihanraya bakal diadakan di Malaysia dan ana dan bersama-sama sahabat lain telah pun pandai berbincang hal-hal politik semasa ketika itu. Ada dikalangan sahabat yang menyokong parti kerajaan dan ada juga parti pembangkang, untuk mudahkan cerita antara PAS dan BN yang sering diperdebatkan antara kami semasa sesi persekolahan berlangsung. Sehinggakan guru dihadapan pun tidak di hiraukan kami. Inilah pengalaman semasa di sekolah dulu-dulu banyak suka dan duka dalam bersahabat dan menharungi zaman persekolahan rendah.
Bukan setakat serendah umur 11 tahun tapi hinggalah umur berpuluh-puluh tahun dapat memberikan pandangan politik mereka sendiri dengan begitu bernas sekali. Ana paling tertarik sekali apabila seorang YB menceritakan pengalaman beliau ketika berada di Manek Urai dua hari lepas, setelah selesai memberikan ceramah disekitar Manek Urai, beliau telah singgah di suatu tempat dimana sekitarnya terdapat ramai penjual buah durian, maklumlah sekarang ini adalah musim buah durian. Tiba-tiba beliau berhenti untuk menikmati buah durian di kedai seorang pak cik tua. Pak cik ini merupakan orang biasa, samalah dengan penjual-penjual durian di sekitarnya. Tapi apa yang istimewanya yang ada pada seorang penjual durian ini adalah pengetahuan mengenai politik. YB pada masa tersebut terkelu seribu bahasa apabila mendengar syarahan politik semasa yang diberikan oleh pak cik penjual durian tersebut. Dari erti kata lain memang kalahlah wakil-wakil yang ada di Parlimen, begitulah hebatnya masyarakat di Kelantan mengenai politik semasa dan tidak salahlah jika ia dikenali sebagai Universiti Politik Negara Malaysia. Wallahu’alam.

gambar hiasan

Tuesday, July 7, 2009

PERAKAN:Gelombang HijauAssalamualaikum w.b.t

“…apabila tiba kiamat, sedang ditangan kamu itu masih ada benih yang hendak ditanam, jika masih sempat menanamnya , tanamlah”
Hadis riwayat
Imam Ahmad
Sesungguhnya segala puji adalah kepada Allah, kita memujinya dengan memohon pertolonganNya, memohon keampunan Nya, dan berlindung dengan Allah dari segala keburukan segala amalan kita. Sesiapa yang Allah yang memberi petunjuk kepadanya maka tiada kesesatan baginya dan sesiapa yang disesatkan maka tiada petunjuk baginya. Aku menjadi saksi bahawa tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan tiada sekutu bagiNya dan aku menjadi saksi bahawa Muhammad itu adalah hambaNya dan RasulNya.Perhimpunan warga Manek Urai bersama Tok Guru yang diadakan baru-baru ini di Vistana Hotel, Kuala Lumpur dianjurkan Perantau Anak Kelantan (PERAKAN) telah memberikan ‘tonik’ baru terutamanya kepada warga manek Urai yang menetap di luar negeri Kelantan, bakal membawa gelombang hijau untuk terus membiaskan cahayanya di sana. Ana ditaklifkan sebagai jawatankuasa untuk bahagian pendaftaran pada malam tersebut dapat merasakan bahamnya yang akan tiba nanti di DUN 41 (Manek Urai). Sepanjang program tersebut dapat melihat akan keceriaan dan kemesraan yang terukir setiap wajah yang datang dan ini memberikan keyakinan kepada pihak kerajaan negeri untuk terus memancarkan cahaya hijau di manek Urai nanti…InsyAllah.
Ana masih teringat akan amanah yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Tuan Guru Nik Aziz Nik Mat dengan mengatakan bahawa islam adalah agama yang mendorong kejayaan dan kemenangan. Pangilan ‘marilah menuju kejayaan’ di ulang-ulang saban hari berkali-kali. Seorang yang peka tentunya dapat merasakan betapa kuatnya orientasi kejayaan dalam islam. Manusia sebagai khalifah Allah dibumi ini haruslah menginsafi ketinggian martabat dirinya dan misi kehadiran di muka bumi ini. Sebagai khalifah di muka bumi ini manusia seharusnya menginsafi misi dan kehadirannya adalah untuk bertugas dan bekerja membangun alam. Tanggungjawab itu tidak boleh di abaikan hingga ke akhir hayat manusia, hingga ke akhir usia bumi ini. Maka termaktudlah seperti hadis di atas.
UMNO atau BN tidak pernah pun menceritakan akan hidup atau mati akan tangungjawab terhadap alam kerana mereka ini hanyalah sebagai parti politik untuk kepentingan individu…penerapan nilai islam???tidak ada sama sekali kerana mereka ini telah pun menolak islam. Fikir-fikirkan wahai warga Manek UraI…ayuh kita bangun untuk perteguhkan parti yang membawa nilai-nilai islam. Gelombang hijau pasti dibiaskan dengan gayanya memandangkan kelibat anak-anak muda yang semakin ramai dan cenderung terhadap parti islam ini. Takbir!!!

Tuesday, June 30, 2009

KENAPA DENGAN MANEK URAI????Assalamualaikum w..b.t
Syukur kehadrat Allah S.W.T kerana masih lagi di beri kesempatan dan ruang untuk merencanakan serba sedikit mengenai isu semasa terutamanya mengenai pilihanraya kecil di manek Urai yang bakal berlangsung pada 14/7/09 yang terdekat ini. Perancangan dan strategi masing-masing telah pun diaturkan sama ada daripada pihak PAS atau BN untuk menawan DUN manek Urai. Melalui perangkaan pilihanraya yang lepas pihak PAS telah Berjaya menawan DUN Manek Urai dengan majoriti 1500 undi…adakah pas akan mengekalkan kerusi yang dimenangi itu???.. setelah melalui pelbagai perangkaan yang dibuat kemenangan PAS pada pilihanraya yang lepas adalah daripada pengundi-pengundi daripada Kelantan yang menetap di luar negeri. Macam mana usaha kita untuk menarik pengundi-pengundi luar ini??? Melalui culaan yang telah dibuat di sekitar Selangor dan kuala lumpur terhadap pengundi yang bakal mengundi disana mendapati hampir 90 peratus adalah memihak kapada parti islam tersebut dan ia akan menjadi salah satu ‘tonik’ kepada semua pengerak-pengerak jentera parti islam tersebut untuk menerus dan meningkatkan lagi strategi dalam ‘mengkuburkan’ terus jentera karajaan tersebut. Kepada semua pengerak jentera pilihanraya parti islam seharusnya berwaspada dan berhati terhadap ‘senjata baru’ yang digunakan pihak kerajaan dalam menawan terus DUN Manek Urai ini. Tambahan lagi, ‘masterpiece’ yang menjadi pengatur terhadap pelbagai strategi dan helah untuk memenangkan jentera kerajaan dan ia merupakan pengatur yang berdiri di belakang tabir terhadap jentera kerajaan.’ Masterpiece’ adalah pengatur yang mengabungkan pelbagai cara dan kaedah untuk mengapai matlamat tanpa menghalalkan cara mana sekalipun iaitu mengabungkan pelbagai aspek kebendaan seperti wang, seks dan sebagainya. Justeru, kepada jentera parti islam seharusnya waspada terhadap kepincangan yang mendatang dalam mencari pemimpin yang betul- betul adil dengan berlandaskan syariat Allah S.W.T dan beratnya tangungjawab seorang pemimpin adalah seperti dalam hadis Rasulullah S.A.W:
“…Adillnya menjadi pemimpin adalah adilnya dalam satu jam saja, pahalanya lebih dari 60 tahun ibadah, sebab tugasnya sangat berat…..”
Wallahu’alam.

Saturday, June 13, 2009

Kenapa perlunya Motivasi….?Assalamualaikum w.b.t
Alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah S.W.T untuk mencoret serba sedikit untuk santapan sahabat-sahabat blog. Memandang masa sekarang adalah cuti bagi semua mahasiswa ada juga sahabat-sahabat yang mengisi masa terluang ini dengan bekerja dan tidak kurang jugak dengan menuntut ilmu agama di pondok-pondok yang berdekatan. Alhamdulillah ana meluangkan masa dan ruang yang diberi ini adalah dengan menimba pengalaman sebaik pendidik. Ana diberi amanah unutuk mengajar pelajar-pelajar yang bakal menduduki UPSR pada bulan Sembilan ini. Matlamat utama kelas tersebut diadakan adalah untuk memberikan pendedahan kepada semua ahli RMK (Rakan Mahasiswa Kutan ) untuk membina keyakinan apabila berdepan dengan pelbagai peringkat umur sama ada guru ataupun berdepan dengan kalangan pelajar yang mempunyai peringkat pemikiran yang berbeza. Maka disinilah kebijaksanaan setiap Ahli RMK di uji dan diperaktikan secara betul mengikut suasana yang selaras dengan keperluan semasa. Sahabat- sahabat yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana kita memperaktikan diri ini untuk berhadapan pelbagai pihak semasa di kampus samalah ia semasa berhadapan dengan masyarakat diluar tetapi ia memerlukan sedikit kebijaksanaan untuk membawanya mengikut keselarasan itu.Selain itu, matlamat kami juga adalah untuk menganalisis dan menkaji cara yang terbaik teknik pembelajaran dan pengajaran supaya pelajar-pelajar di sekolah dapat memahami konsep yang sebenarnya dengan mewujudkan satu modul khas di bawah kajian RMK (Rakan Mahasiswa Kutan) supaya ia dapat diterima dan dipakai oleh sekolah-sekolah dan pusat-pusat pengajian ilmu. InsyAllah setiap perkara yang direncanakan oleh pihak kami akan selaras dengan perancangan Allah S.W.T. Selain itu, khudwah hasanah atau memberikan teladan yang baik kepada golongan pelajar sekolah rendah ini yang di mainkan oleh setiap ahli RMK adalah amat penting supaya dapat memberikan motivasi dan anjakan paradigma kepada pelajar-pelajar yang bakal menduduki UPSR memandangkan kebejatkan akhlak yang amat merunsingkan semua pihak semakin menjadi-jadi di abad ini. Memandangkan sekarang ini banyak kes-kes yang tidak diingini berlaku di kawasan mukim kutan dan sekaligus memberikan lebih kesedaran kapada pihak kami supaya berperanan dalam menangani gejala ini. Jadi pihak kami mengambil keputusan untuk mendidik dan memberikan pendedahan pelajar-pelajar sekolah kebangsaan kutan secara berperingkat iaitu dari program pertama kem ibadah hinggalah program tuisyen intensif dan motivasi yang akan diadakan pada jumaat yang lalu. insyAllah program seterusnya akan menyusul selepas ini. Wallahu’alam.Sunday, June 7, 2009

Dekati masyarakat........?
Assalamualaikum w.b.t
Alhamdulillah kerana masih diberi kesempatan daripada Allah S.W.T untuk menulis dalam laman maya ini. Setelah sekian lama berdiam diri daripada laman maya ini akhirnya tergerak hati ini untuk bersama-sama dengan sahabat blog ini dalam berkongsi dan bertukar pendapat. Alhamdulillah setelah melalui final exam dan berprogram di kampus atau dalam erti kata lain ‘berpencak di pentas kampus’ akhirnya ana dan sahabat-sahabat di kampung akan mengadakan satu program dengan masyarakat kampung. Sebelum ana menceritakan tentang program ini, ana ingin menceritakan kelab rakan mahasiswa kutan (RMK) dibawah naungan Persatuan Kebajikan Mukim Kutan. RMK baru sahaja ditubuhkan iaitu pada bulan oktober tahun lalu melalui majlis Jamuan Hari Raya dan pada masa itu hanyalah dua orang yang berperanan untuk menyumbangkan idea untuk menubuhkan RMK.
Alhamdulillah setelah tujuh bulan kami menubuhkan RMK dengan misi dan visi yang sama dengan penubuhan Peratuan Anak Negeri seperti Markaz Siswazah Kelantan (MSK) yang dianggotai oleh mahasiswa/wi yang menetap di mukim kutan yang belajar segenap universiti di Malaysia. insyAllah program keempat secara rasmi akan buat di sekolah kebangsaan Kutan iaitu kelas tuisyen intensif UPSR 2009 dan program Motivasi pada 6-11 jun 2009. RMK merupakan salah satu wasilah yang diwujudkan adalah untuk memberi kan kesedaran kepada masyarakat kampung tentang kewujudan mahasiswa dan peranannya dikampung, selain membawa kesedaran tentang nilai-nilai agama islam melalui program yang dilakukan. Marilah kita meneliti kembali keadaan masyarakat kampung sekarang amat merunsingkan terutama kepada golongan remaja.
Disinilah mahasiswa/wi berperanan untuk membimbing golongan ini supaya sentiasa pada jalan yang betul disamping memberi motivasi kepada mereka. Golongan ini mudah didekati dengan golongan yang sebaya dengan mereka sahaja dan tidak dinafikan golongan tua atau dewasa adalah sukar untuk mendekati golongan remaja kampung ini. Ingin ana tegaskan bahawa kepada mahasiswa/wi yang berada kampus janganlah sekadar ‘berpencak di kampus’ biarlah berpencak pada realiti sebenar di dunia luar kampus. Realiti sebenar kita adalah berdepan dengan pelbagai peringkat golongan sama ada suka atau tidak kita mesti menghadapinya. Kita sebagai mahasiswa mestilah sentiasa menilai kembali bahawa berapa banyak sumbangan yang ditabur dikampus dan berapa banyak akan ku curahkan pada masyarakat di luar sana kerana disinilah realiti sebenar kita. “ kalau kamu membantu (agama) Allah SWT nescaya Allah SWT membantu (kamu untuk mencapai kemenangan) dan meneguhkan tapak pendirian kamu. “ [suruh Muhammad : 7] . Semoga Allah SWT meletakkan hati ini pada jalan perjuangan agamaNya dan istiqamah sehingga ke akhir hayat. Wallahu’alam.

Kenapa Perlunya Program Musafir……. ?????? Gathering Expidisi Nurani (GEN)

Assalamualaikum w.b.t
“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”
Alhamdulillah masih diberi kesempatan dan ruang untuk bersama-sama memeriahkan lagi ruang blog ana setelah sekian lama tidak menjenguk. Rasanya ingin menulis pulak setelah melalui banyak program yang perlu dicurahkan segala komitmen yang kita miliki.Ana ingin mencatatkan serba sedikit pengalaman daripada program tersebut yang rasanya perlu dikongsi bersama-sama dengan sahabat. Program GEN atau gathering Expidisi Nurani atau lebih dikenali sebagai program bermusafir di Pulau pinang dan kedah itu mengingatkan kembali akan pertemuan pertama kami semasa di kampus iaitu melalui usrah yang telah direncanakan oleh abang senior. Bibik pertemuan pertama kami hanyalah dibincangkan mengenai usrah….apa itu usrah? ….apa itu usrah? ….apa itu usrah? Ana naik kebingungan pada masa tersebut. Adakah penting sangatkah usrah itu, sehinggalah hari berlalu demi hari sehinggalah aku mengerti betapa pentingnya usrah itu dalam mendidik jiwa seorang muslimin. Ana lebih tertarik untuk mengimbas kembali perkara yang sering dibincangkan semasa awal-awal lagi bersama sahabat-sahabat seperjuangan iaitu mengenai rukun usrah. Mungkin secara teorikal kita memang hebat, dapat menjawab semua persoalan mengenai rukun usrah tetapi hakikat sebenar barulah ana merasai kamanisannya setelah tiga tahun apabila bersama-sama sahabat seperjuangan dalam program musafir tersebut.


pantai merdekaSepanjang program tersebut kami bersama mengimbas kembali pahit dan manis semasa di kampus dan menceritakan pelbagai pahit manis semasa di usia kecil terutamanya sahabat yang hidup dalam suasana kampung. Dalam erti kata lain ‘ terkenang daku pada kampung halaman yang jauh disana‘ yang mana sejak dari kecil diri ini seorang yang sangat nakal sehinggakan banyak menyusahkan penduduk kampung halaman. Biasalah jiwa kanak-kanak yang agresif yang ingin mencuba semua benda sehinggakan hampir segenap kawasan hutan yang tidak pernah dimasuki orang kampung pun kita ceroboh dan masuk. Itulah zaman keci-kecil dulu….apabila melawat kampung-kampung sahabat mulalah aku terkenangkan halaman kampungku yang banyak meninggal pengalaman pahit dan manisnya. Kepada sahabat biarpun kita berpisah selepas ni, teruskan dan istiqamahlah dengan perjuangan kita selama ni yang telah tercipta di bumi UTMKL dan ingatlah perjuangan kita belum selesai……wallahu’alam

Thursday, April 16, 2009

KENAPA SEMANGATKU MEREDUP

Assalamua’alaikum w.b.t

Aku mengeluh sendirian . Sudah hampir seminggu hatiku selalu diliputi dengan perasaan gelisah dan was-was. Ibadahnya banyak menurun, kualiti mahupun kuantiti. Bacaan Qur’an, solat dan zikirnya hanya sebagai rutin yang tidak lagi memberikan rasa nikmat. Aku menyedari bahawa diri ini semakin merasa berat untuk meluangkan waktu untuk membaca surah-surah Quran, berlama-lama dalam solat dan mengisi waktu untuk berzikir. Selalu muncul keinginanku untuk mempersingkatkan waktu solat hingga aku dapat melakukan aktiviti lainku – study atau berbual dengan teman-teman sebilik.

Sikap Lemah

Sikap lemah yang timbul pada diri seseorang ketika dia melakukan ibadah, setelah pada asalnya dia bersemangat, disebut juga dengan istilah futur, seperti apa yang dialami oleh diriku ini. Salah satu bentuk futur adalah rasa malas beribadah bahkan meninggalkannya sama sekali. Sikap lemah tersebut timbul akibat renggangnya hubungan seorang hamba dengan Penciptanya. Kesibukan yang dapat menurunkan kualiti dan kuantiti ibadah, banyaknya maksiat atau dosa kepada Allah, akan menyebabkan seseorang merasakan kesempitan dalam urusan dan kegelisahan dalam hatinya. Saat itulah hubungan seorang hamba dan Sang Pencipta menjauh.

Imam Hasan Al-Basri mengatakan : “Kebaikan itu merupakan cahaya dalam kalbu. Cahaya kalbu yang akan memberikan kekuatan pada tubuh. Sedangkan keburukan itu merupakan kegelapan kalbu, kegelapan yang akan menimbulkan kelemahan tubuh."

Timbulnya Futur

Futur boleh disebabkan antara lain oleh :

1. Maksiat kepada Allah

Perbuatan maksiat yang diiringi dengan sikap tenang ketika melakukannya (tanpa merasa bersalah dan tidak diiringi dengan istighfar) dapat merosak hubungan seseorang dengan Allah SWT. Dosa-dosa kecil yang diremehkan seseorang akan semakin menompok. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW pernah melukiskan, bahawa seorang mukmin yang melakukan dosa, maka dosa itu seperti satu titik hitam dalam hatinya. Jika dia beristighfar, maka hatinya akan bersinar kembali. Apabila tidak, maka titik hitam itu akan menutupi hatinya seperti yang difirmankan Allah:

Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. (QS83:14)

Hati yang diliputi titik hitam itu, kata Rasulullah, akan menjadi lebih hitam sehingga tidak dapat membezakan antara kebenaran dan keburukan. Urwah bin Zubair, salah seorang ulama tabi’in pernah mengatakan: “Apabila kalian menyaksikan seseorang melakukan kebaikan, ketahuilah bahawa kebaikan itu memiliki saudara-saudaranya yang lain bagi orang tersebut. Apabila kalian lihat seseorang melakukan keburukan, ketahuilah bahawa keburukan itu mempunyai saudara-saudaranya yang lain bagi orang tersebut. Kerana sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan saudaranya, dan demikian pula keburukan menunjukkan saudaranya."

Memang benar, bahawa seseorang yang berbuat dosa akan cenderung untuk melakukan dosa lain. Sebaliknya seseorang yang melakukan satu kebaikan akan cenderung untuk melakukan kebaikan berikutnya. Keburukan akan melarat pada sikap buruk lainnya, demikian pula kebaikan.

2. Sikap terlalu berlebihan terhadap hal-hal yang dibolehkan (mubah)

Allah memerintahkan untuk melakukan segala sesuatu secara seimbang dan tanpa melampaui batas. Allah berfirman:

Makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS7: 31)

Abu Sulaiman ad-Darani mengatakan bahawa seseorang yang makan terlalu kenyang akan ditimpa 6 jenis penyakit, yang salah satunya adalah perasaan malas untuk beribadah. Logiknya benar. Bukankah orang yang merasa perutnya kenyang memboyah lebih suka tidur daripada lama berdiri di waktu shalat atau duduk untuk berzikir dan bertafakkur? Tentu saja sikap berlebihan yang dimaksud bukan hanya berlebihan dalam hal makan.

3. Tenggelam dalam kenikmatan dunia

Ertinya, terlalu mengutamakan dunia atau tenggelam dalam aktiviti pencarian harta dan kenikmatan dunia. Dr. Mustafa as-Siba’i pernah menuliskan dalam bukunya sesuatu yang patut kita renungi: “Ada dua cinta yang tidak pernah bersamaan dalam satu waktu pada jiwa seseorang, iaitu cinta Allah dan cinta maksiat ...".

Bagaimana seseorang boleh mencintai Allah, sedangkan perbuatan maksiatnya itu menjauhkannya dari Allah? Atau bagaimana seseorang boleh melakukan maksiat, sedangkan dia sangat cinta kepada Allah? Tepatlah apa yang dikatakan oleh Dr. Mustafa bahawa kedua cinta ini tidak akan pernah tumbuh bersama.

Masing-Masing Ada Saatnya

Fenomena futur ini sebenarnya merupakan satu perkara yang lumrah. Rasulullah SAW bersabda: “Setiap amal itu ada masa semangat dan ada masa lemahnya. Barangsiapa yang pada masa lemahnya dia tetap dalam sunnah (petunjuk) ku, maka dia telah beruntung. Namun barangsiapa yang beralih kepada selain itu bererti dia telah celaka." (HR. Ahmad)

Satu hari seorang jurutulis Rasulullah, Abu Rub’i Hanzalah, pernah datang kepada Rasulullah dan mengadu: “Wahai Rasulullah, Hanzalah telah berbuat nifak ...". “Apa yang kamu maksudkan dengan nifak itu?" tanya Rasulullah. “Wahai Rasul, ketika kami bersama-sama anda dan anda mengingatkan kami akan Neraka dan Syurga, seolah-olah keduanya ada di kelopak mata kami. Tetapi bila kami tidak bersamamu, kami dilalaikan oleh anak, isteri serta tanah ladang kami yang menjadikan kami banyak lupa." Kemudian Rasulullah bersabda: “Demi Zat yang diriku ada ditanganNya, sekiranya kalian terus-menerus dalam keadaan sebagaimana ketika kamu bersamaku, dan selalu dalam keadaan berzikir, nescaya malaikat akan bersalam denganmu ketika kamu berada di pasar dan di jalanan. Akan tetapi wahai Hanzalah, masing-masing itu ada saatnya." (HR. Muslim)Seimbang Dan Realistik

Namun, dua hadis di atas tidak dapat menghalalkan sikap kita ketika mengalami kelemahan dalam beribadah. Tetapi minimumnya ada tiga perkara yang dapat kita gali dari dua hadis tersebut :

Pertama, bahawa Rasulullah sendiri menganggap fenomena futur itu sebagai hal yang wajar, manakala pada saat lemah itu seseorang tetap memelihara kewajiban dan perintah Allah serta sunnah Rasulullah. Sebagaimana manusia diciptakan dengan kapasiti yang terbatas, kelemahan dan kelelahan dalam beribadah adalah salah satu tabiatnya. Kini tinggal bagaimana mereka mengisi saat-saat lemah itu dengan tindakan yang tidak mengabaikan tuntunan Islam. Ibadah mempunyai cakupan yang luas dan tidak terbatas pada aktiviti tertentu yang dapat menjemukan. Ucapan Rasulullah pada Hanzalah: “Masing-masing itu ada saatnya," menunjukkan bahawa bermain dan bergurau dengan keluarga atau mencari nafkah adalah hal yang diperbolehkan dan bahkan sangat dianjurkan dalam Islam, asalkan semuanya itu dilakukan dengan tidak berlebihan.

Kedua, sikap futur yang ditolelir oleh Islam adalah futur yang terjadi pada batas waktu tertentu dan tidak terus-menerus. Jangan kerana menganggap fenomena futur itu wajar, seseorang bersikap “santai-santai" saja ketika ia menyadari bahawa ia sedang futur hingga berlarut-larut. Tetapi segeralah mengambil sikap seperti yang dicontohkan dalam hal ketiga berikut ini. .

Ketiga, adanya sikap sensitif para salafus soleh dalam merasai kesalahan yang dilakukan dan usaha untuk memelihara diri dari kesalahan tersebut, seperti yang dicontohkan oleh sikap Hanzalah. Mereka senantiasa menjaga kesinambungan amal soleh yang mereka lakukan. Kelemahan manusiawi memang tetap ada. Namun hal itu tidak membuat mereka lalai terhadap kewajiban mereka terhadap Allah.

Saling Menegur

Kadangkala seseorang tidak mengetahui kekurangan dan kesalahannya bahkan tidak sedar bahawa dirinya sedang mengalami futur, kecuali melalui teguran dan nasihat orang lain. Justeru, menghadapi gejala futur dengan segala fenomenanya menjadi tanggungjawab bersama dan tidak boleh dilakukan secara sendirian.

... dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. (QS. 103:3)

Wallahu ‘a’lam.

Tuesday, April 14, 2009

Dakwah tidak boleh dipikul orang manja

Wahai Saudaraku yang dikasihi Allah.

Perjalanan dakwah yang kita lalui ini bukanlah perjalanan yang banyak ditaburi kegemerlapan dan kesenangan. Ia merupakan perjalanan panjang yang penuh tantangan dan rintangan berat.

Telah banyak sejarah orang-orang terdahulu sebelum kita yang merasakan manis getirnya perjalanan dakwah ini. Ada yang disiksa, ada pula yang harus berpisah kaum kerabatnya. Ada pula yang diusir dari kampung halamannya. Dan sederetan kisah perjuangan lainnya yang telah mengukir bukti dari pengorbanannya dalam jalan dakwah ini. Mereka telah merasakan dan sekaligus membuktikan cinta dan kesetiaan terhadap dakwah.

Cobalah kita tengok kisah Dzatur Riqa’ yang dialami sahabat Abu Musa Al Asy’ari dan para sahabat lainnya –semoga Allah swt. meridhai mereka. Mereka telah merasakannya hingga kaki-kaki mereka robek dan kuku tercopot. Namun mereka tetap mengarungi perjalanan itu tanpa mengeluh sedikitpun. Bahkan, mereka malu untuk menceritakannya karena keikhlasan dalam perjuangan ini. Keikhlasan membuat mereka gigih dalam pengorbanan dan menjadi tinta emas sejarah umat dakwah ini. Buat selamanya.

Pengorbanan yang telah mereka berikan dalam perjalanan dakwah ini menjadi suri teladan bagi kita sekalian. Karena kontribusi yang telah mereka sumbangkan untuk dakwah ini tumbuh bersemi. Dan, kita pun dapat memanen hasilnya dengan gemilang. Kawasan Islam telah tersebar ke seluruh pelosok dunia. Umat Islam telah mengalami populasi dalam jumlah besar. Semua itu karunia yang Allah swt. berikan melalui kesungguhan dan kesetiaan para pendahulu dakwah ini. Semoga Allah meridhai mereka.

Duhai saudaraku yang dirahmati Allah swt.

Renungkanlah pengalaman mereka sebagaimana yang difirmankan Allah swt. dalam surat At-Taubah: 42.

Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak berapa jauh, pastilah mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka, mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah, “Jika kami sanggup tentulah kami berangkat bersama-samamu.” Mereka membinasakan diri mereka sendiri dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Mereka juga telah melihat siapa-siapa yang dapat bertahan dalam mengarungi perjalanan yang berat itu. Hanya kesetiaanlah yang dapat mengokohkan perjalanan dakwah ini. Kesetiaan yang menjadikan pemiliknya sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian. Menjadikan mereka optimis menghadapi kesulitan dan siap berkorban untuk meraih kesuksesan. Kesetiaan yang menghantarkan jiwa-jiwa patriotik untuk berada pada barisan terdepan dalam perjuangan ini. Kesetiaan yang membuat pelakunya berbahagia dan sangat menikmati beban hidupnya. Setia dalam kesempitan dan kesukaran. Demikian pula setia dalam kelapangan dan kemudahan.

Saudaraku seperjuangan yang dikasihi Allah swt.

Sebaliknya orang-orang yang rentan jiwanya dalam perjuangan ini tidak akan dapat bertahan lama. Mereka mengeluh atas beratnya perjalanan yang mereka tempuh. Mereka pun menolak untuk menunaikannya dengan berbagai macam alasan agar mereka diizinkan untuk tidak ikut. Mereka pun berat hati berada dalam perjuangan ini dan akhirnya berguguran satu per satu sebelum mereka sampai pada tujuan perjuangan.

Penyakit wahan telah menyerang mental mereka yang rapuh sehingga mereka tidak dapat menerima kenyataan pahit sebagai risiko dan sunnah dakwah ini. Malah mereka menggugatnya lantaran anggapan mereka bahwa perjuangan dakwah tidaklah harus mengalami kesulitan.

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu-ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keragu-raguannya. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka, dan dikatakan kepada mereka: “Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu.” (At-Taubah: 45-46)

Kesetiaan yang ada pada mereka merupakan indikasi kuat daya tahannya yang tangguh dalam dakwah ini. Sikap ini membuat mereka stand by menjalankan tugas yang terpikul di pundaknya. Mereka pun dapat menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Bila ditugaskan sebagai prajurit terdepan dengan segala akibat yang akan dihadapinya, ia senantiasa berada pada posnya tanpa ingin meninggalkannya sekejap pun. Atau bila ditempatkan pada bagian belakang, ia akan berada pada tempatnya tanpa berpindah-pindah. Sebagaimana yang disebutkan Rasulullah saw. dalam beberapa riwayat tentang prajurit yang baik.

Wahai Saudaraku yang dirahmati Allah.

Marilah kita telusuri perjalanan dakwah Abdul Fattah Abu Ismail, salah seorang murid Imam Hasan Al Banna yang selalu menjalankan tugas dakwahnya tanpa keluhan sedikitpun. Dialah yang disebutkan Hasan Al Banna orang yang sepulang dari tempatnya bekerja sudah berada di kota lain untuk memberikan ceramah kemudian berpindah tempat lagi untuk mengisi pengajian dari waktu ke waktu secara maraton. Ia selalu berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain untuk menunaikan amanah dakwah. Sesudah menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya, ia merupakan orang yang pertama kali datang ke tempatnya bekerja. Malah, ia yang membukakan pintu gerbangnya.

Pernah ia mengalami keletihan hingga tertidur di sofa rumah Zainab Al-Ghazali. Melihat kondisi tubuhnya yang lelah dan penat itu, tuan rumah membiarkan tamunya tertidur sampai bangun. Setelah menyampaikan amanah untuk Zainab Al Ghazali, Abdul Fattah Abu Ismail pamit untuk ke kota lainnya. Karena keletihan yang dialaminya, Zainab Al Ghazali memberikan ongkos untuk naik taksi. Abdul Fattah Abu Ismail mengembalikannya sambil mengatakan, “Dakwah ini tidak akan dapat dipikul oleh orang-orang yang manja.” Zainab pun menjawab, “Saya sering ke mana-mana dengan taksi dan mobil-mobil mewah, tapi saya tetap dapat memikul dakwah ini dan saya pun tidak menjadi orang yang manja terhadap dakwah. Karena itu, pakailah ongkos ini, tubuhmu letih dan engkau memerlukan istirahat sejenak.” Ia pun menjawab, “Berbahagialah ibu. Ibu telah berhasil menghadapi ujian Allah swt. berupa kenikmatan-kenikmatan itu. Namun, saya khawatir saya tidak dapat menghadapinya sebagaimana sikap ibu. Terima kasih atas kebaikan ibu. Biarlah saya naik kendaraan umum saja.”

Duhai saudaraku yang dimuliakan Allah swt.

Itulah contoh orang yang telah membuktikan kesetiaannya pada dakwah lantaran keyakinannya terhadap janji-janji Allah swt. Janji yang tidak akan pernah dipungkiri sedikit pun. Allah swt. telah banyak memberikan janji-Nya pada orang-orang yang beriman yang setia pada jalan dakwah berupa berbagai anugerah-Nya. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur’an.

Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni (dosa-dosa)- mu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.” (Al-Anfal: 29)

Dengan janji Allah swt. tersebut, orang-orang beriman tetap bertahan mengarungi jalan dakwah ini. Dan mereka pun tahu bahwa perjuangan yang berat itu sebagai kunci untuk mendapatkannya. Semakin berat perjuangan ini semakin besar janji yang diberikan Allah swt. kepadanya. Kesetiaan yang bersemayam dalam diri mereka itulah yang membuat mereka tidak akan pernah menyalahi janji-Nya. Dan, mereka pun tidak akan pernah mau merubah janji kepada-Nya.

Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah (janjinya). (Al Ahzab: 23)

Wahai ikhwah kekasih Allah swt.

Pernah seorang pejuang Palestina yang telah berlama-lama meninggalkan kampung halaman dan keluarganya untuk membuat mencari dukungan dunia dan dana diwawancarai. “Apa yang membuat Anda dapat berlama-lama meninggalkan keluarga dan kampung halaman?” Jawabnya, karena perjuangan. Dan, dengan perjuangan itu kemuliaan hidup mereka lebih berarti untuk masa depan bangsa dan tanah airnya. “Kalau bukan karena dakwah dan perjuangan, kami pun mungkin tidak akan dapat bertahan,” ungkapnya lirih.

Wahai saudaraku seiman dan seperjuangan

Aktivis dakwah sangat menyakini bahwa kesabaran yang ada pada dirinyalah yang membuat mereka kuat menghadapi berbagai rintangan dakwah. Bila dibandingkan apa yang kita lakukan serta yang kita dapatkan sebagai risiko perjuangan di hari ini dengan keadaan orang-orang terdahulu dalam perjalanan dakwah ini, belumlah seberapa. Pengorbanan kita di hari ini masih sebatas pengorbanan waktu untuk dakwah. Pengorbanan tenaga dalam amal khairiyah untuk kepentingan dakwah. Pengorbanan sebagian kecil dari harta kita yang banyak. Dan bentuk pengorbanan ecek-ecek lainnya yang telah kita lakukan. Coba lihatlah pengorbanan orang-orang terdahulu, ada yang disisir dengan sisir besi, ada yang digergaji, ada yang diikat dengan empat ekor kuda yang berlawanan arah, lalu kuda itu dipukul untuk lari sekencang-kencangnya hingga robeklah orang itu. Ada pula yang dibakar dengan tungku yang berisi minyak panas. Mereka dapat menerima resiko karena kesabaran yang ada pada dirinya.

Kesabaran adalah kuda-kuda pertahanan orang-orang beriman dalam meniti perjalanan ini. Bekal kesabaran mereka tidak pernah berkurang sedikit pun karena keikhlasan dan kesetiaan mereka pada Allah swt.

Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut (nya) yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Allah menyukai orang-orang yang sabar. (Ali Imran: 146)

Bila kita memandang kehidupan generasi pilihan, kita akan temukan kisah-kisah brilian yang telah menyuburkan dakwah ini. Muncullah pertanyaan besar yang harus kita tujukan pada diri kita saat ini. Apakah kita dapat menyemai dakwah ini menjadi subur dengan perjuangan yang kita lakukan sekarang ini ataukah kita akan menjadi generasi yang hilang dalam sejarah dakwah ini.

Ingat, dakwah ini tidak akan pernah dapat dipikul oleh orang-orang yang manja. Militansi aktivis dakah merupakan kendaraan yang akan menghantarkan kepada kesuksesan. Semoga Allah menghimpun kita dalam kebaikan. Wallahu’alam.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Blog Pakatan Rakyat 2

Popular Posts

Mutiara Kata

"...... makanan semanis dan selazat ini bukan dibuat daripada wang ayah dan ibumu. Kenyangkan perut rakyatmu dengan makanan ini sebelum engkau mengenyangkan perutmu"

Khalifah Umar bin Khatab

Alexa Internet

There was an error in this gadget

Blog Archive